Brudzieński Park Krajobrazowy

Brudzieński Park Krajobrazowy

296px Brudzeński Park Krajobrazowy

Utworzony został w 1988 roku i zajmuje powierzchnię 3 452 ha., otulina Parku wynosi 4 062 ha. Park zasięgiem obejmuje dolinę biegu rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku dolnym, powyżej ujścia do Wisły, wraz z przyległymi kompleksami leśnymi Brwilno, Brudzeń, Sikórz oraz w północnej części Parku polodowcową rynnę Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami Józefowskimi.

Dominującym elementem rzeźby terenu jest głęboka, kręta dolina Skrwy, wcięta na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę. W niektórych miejscach kat nachylenia skarpy wynosi 16 stopni. Urozmaicona rzeźba terenu Parku jest osobliwością na nizinnym i równinnym Mazowszu. W przebiegu doliny Skrwy występują wielopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami i wąwozami. W dolinie i jej sąsiedztwie występują znaczne obszary łąk i lasów, występują także ciekawe formy rzeźby polodowcowej: rynny, wały ozowe i niewielkie jeziora. Największe z nich znajduje się w miejscowości Józefowo i jest bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców.

Na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

Rezerwat „Jary Brudzeńskie”, który chroni 150 letni drzewostan dębowy. Posiada on znaczne walory kulturowe gdyż na jego terenie znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne a także obelisk upamiętniający męczeńską walkę z hitlerowcami.

Rezerwat „Sikórz”, który chroni 12 kilometrowy odcinek doliny meandrującej Skrwy. Obszar Parku gęsto jest usiany pomnikami przyrody. Sikórz stanowi stolicę tzw. Szwajcarii Mazowieckiej ze względu na przepiękną dolinę Skrwy Prawej. Śnieżyczka przebiśnieg jest symbol Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Parku znajduje się 27 pomników przyrody. Ważnym obiektem historycznym zlokalizowanym niedaleko Brudzenia Dużego jest grodzisko wczesnośredniowieczne znajdujące się w starym lesie mieszanym. Grodzisko należy do najwiekszych w tej części Mazowsza. Ciekawym elementem Parku są też młyny wodne na Skwie i Wierzbicy. Wzdłuż Skrwy przebiega szlak turystyczny im. Bolesława Krzywoustego, który umożliwia pieszą wędrówkę po niedostępnych terenach parku. Zwłaszcza widoki z punktów widokowych zostawiają niezapomniane wrażenia. 

 Źródło: brudzen.pl

Date

23 styczeń 2015

Categories

Polska
© 2016 Jacek Kobierski

Search